3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 1 – 10 จบ [ซีรี่ย์ญี่ปุ่น ซับไทย]

3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 1 – 10 จบ

3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ก่อนเรียนจบ 10 วัน ทุกคนในห้องเรียนน่าจะเรียนจบโดยสวัสดิภาพ แต่จู่ๆครู(สุดะ มาซากิ) ก็เรียกนักเรียนทั้ง 29 คนมารวมตัวกัน พร้อมกับบอกว่า ” ตั้งแต่ตอนนี้ ทุกคนคือ…ตัวประกันของผม” ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ก็เปลี่ยนเป็นคนร้ายและตัวประกันทันที
บทเรียนสุดท้ายเริ่มต้นขึ้นในหัวข้อ “การหาสาเหตุการตายของดาวโรงเรียน” ที่ครูและนักเรียนทั้ง 29 คนจะต้องเผชิญกับความจริง ทำไมดาวโรงเรียนต้องฆ่าตัวตาย?
ทำไมครูใช้วิธีการจับเป็นตัวประกัน เพื่อทำบทเรียนสุดท้าย?

3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 1
3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 2
3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 3
3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 4
3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 5
3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 6
3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 7
3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 8
3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 9
3 nen A Kumi (2019) ห้อง3A เธอทั้งหลายถูกจับเป็นตัวประกันแล้ว ซับไทย ตอน 10 End