ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 1 – 12 จบ ซับไทย [ซีรี่ย์ญี่ปุ่น ซับไทย]

ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 1 – 12 จบ ซับไทย

ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต หลังจากพบว่าแม่ของตนเองถูกฆ่า ซาโตรุได้ท่องเวลากลับไปเมื่อ 18 ปีก่อน เพื่อทำทุกวิถีที่จะปกป้องแม่และเพื่อนร่วมชั้นอีกสามคนจากความตาย

ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 1
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 2
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 3
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 4
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 5
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 6
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 7
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 8
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 9
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 10
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 11
ERASED ย้อนเวลากลับไปลบอนาคต ตอน 12 End