ซีรี่ย์จีน | คลิปหลุด

Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ซับไทย ตอน 1 – 64 [ซีรี่ย์จีน]

Watch now
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.1
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.1
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.2
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.3
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.4
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.5
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.6
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.7
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.8
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.9
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.10
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.11
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.12
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.13
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.14
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.15
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.16
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.17
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.18
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.19
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.20
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.21
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.22
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.23
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.24
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.25
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.26
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.27
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.28
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.29
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.30
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.31
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.32
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.33
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.34
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.35
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.36
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.37
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.38
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.39
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.40
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.41
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.42
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.43
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.44
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.45
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.46
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.47
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.48
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.49
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.50
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.51
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.52
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.53
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.54
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.55
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.56
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.57
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.58
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.59
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.60
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.61
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.62
Video thumbnail
Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร Ep.63

Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ซับไทย

เรื่องย่อ : Qin Dynasty Epic (2020) ฉิน กำเนิดแผ่นดินมังกร ภาค รวมแผ่นดินจารึกโลก ปลายยุคจั้นกั๋ว แผ่นดินจีนอยู่ในกลียุคสงครามยาวนานกว่า 500 ปี ราษฎรอยู่อย่างทุกข์เข็ญ แคว้นทั้ง 7 ในขณะนั้น มีเพียงแคว้นฉินที่เข้มแข็ง อิ๋งอี้เหรินตัวแทนของเชื้อพระวงศ์แคว้นฉินซึ่งมาเป็นตัวประกันอยู่ในแคว้นจ้าวได้รับความช่วยเหลือหลี่ว์ปู้เหวยพ่อค้าผู้มีบารมีช่วยพาตัวหนีกลับแคว้นฉิน

ดูซีรี่ย์เกาหลี ดูซีรีย์ ออนไลน์ฟรี ซีรีย์ใหม่ ซีรีย์ซับไทย NETFLIX อัพเดตทุกวัน เป็น เว็บดูซีรี่ย์ออนไลน์ ซีรี่ย์ฝรั่ง NetFlix อัพเดทล่าสุด